TAG 会場調査

流通用語:会場調査【CLT】

会場調査【CLT】 提示物に対する評価情報を得る場合に、街頭で通行人を調査対象者として、特設の会場に誘導してアンケート調査やインタビューを行う調査手法。対面方式で調査を行うため、選択肢を見せずに自由に回答してもらう設問(…